Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 29/10/2018 15:10:42

(TTV) - Tại nhà hát Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Đảng bộ phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ cấp phường, xã đầu tiên của Đảng bộ thành phố và Đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy của 35 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Thành phố và 136 Đại biểu chính thức đại diện cho gần 600 Đảng viên thuộc 24 chi bộ của Đảng bộ phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phường Điện Điên đã đề ra 23 chỉ tiêu, đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đạt và vượt 20 chỉ tiêu. Diện mạo của phường đã có những đổi thay và khởi sắc đáng kể. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong 5 năm, phường có 155 doanh nghiệp thành lập mới và thêm 198 hộ sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, cả 4 trường học của phường đều là trường đạt chuẩn Quốc gia. An sinh xã hội được chăm lo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác Quốc phòng– an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên được phát huy. Hoạt động của chính quyền có nhiều tiến bộ, hiệu quả hơn. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có chuyển biến rõ rệt, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Năm 2014, nhân dân và cán bộ phường Điện Biên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì và là phường đầu tiên được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Phường Điện Biên đã nêu lên 8 hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và 5 bài học kinh nghiệm, từ đó, xây dựng phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa nhấn mạnh: Để phấn đấu xây dựng phường Điện Biên thành phường kiểu mẫu, Đảng bộ phường cần phát huy tiềm năng, lợi thế của phường trung tâm, phát triển dịch vụ, thương mại. Phường cần đi đầu trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình công cộng, đồng thời, huy động các nguồn lực tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng và chính trang đô thị. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống; chăm lo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện chỉ thị 03 về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ lãnh đạo.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Biên Thành phố Thanh Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành 4 nội dung cơ bản của Đại hội.

Qua  Đại  hội  này, Thành  ủy  Thành  phố Thanh Hóa  sẽ  tổ chức  rút  kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

< Phạm Báu – Hồng Thư >

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: 29/10/2018 15:10:42 (GMT+7)

(TTV) - Tại nhà hát Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Đảng bộ phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ cấp phường, xã đầu tiên của Đảng bộ thành phố và Đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy của 35 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Thành phố và 136 Đại biểu chính thức đại diện cho gần 600 Đảng viên thuộc 24 chi bộ của Đảng bộ phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phường Điện Điên đã đề ra 23 chỉ tiêu, đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đạt và vượt 20 chỉ tiêu. Diện mạo của phường đã có những đổi thay và khởi sắc đáng kể. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong 5 năm, phường có 155 doanh nghiệp thành lập mới và thêm 198 hộ sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, cả 4 trường học của phường đều là trường đạt chuẩn Quốc gia. An sinh xã hội được chăm lo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác Quốc phòng– an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên được phát huy. Hoạt động của chính quyền có nhiều tiến bộ, hiệu quả hơn. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có chuyển biến rõ rệt, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Năm 2014, nhân dân và cán bộ phường Điện Biên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì và là phường đầu tiên được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Phường Điện Biên đã nêu lên 8 hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và 5 bài học kinh nghiệm, từ đó, xây dựng phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa nhấn mạnh: Để phấn đấu xây dựng phường Điện Biên thành phường kiểu mẫu, Đảng bộ phường cần phát huy tiềm năng, lợi thế của phường trung tâm, phát triển dịch vụ, thương mại. Phường cần đi đầu trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình công cộng, đồng thời, huy động các nguồn lực tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng và chính trang đô thị. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống; chăm lo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện chỉ thị 03 về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ lãnh đạo.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Biên Thành phố Thanh Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành 4 nội dung cơ bản của Đại hội.

Qua  Đại  hội  này, Thành  ủy  Thành  phố Thanh Hóa  sẽ  tổ chức  rút  kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

< Phạm Báu – Hồng Thư >