Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Ngày 29/10/2018 15:10:41

Sáng 25/12/2015, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm năm 2015 do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện trình bày nêu rõ: Trong năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến rõ nét, trong 18 chỉ tiêu đăng ký thực hiện, huyện hoàn thành 17 chỉ tiêu và có 9 chỉ tiêu  hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%; trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 5,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 14%, thương mại - dịch vụ tăng 13,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,1 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1.667 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 586,5 tỷ đồng (theo giá so sánh), tăng 2,9% so cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 28.180 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa bình quân 60,9 tạ/ha/vụ, đạt 101,1% kế hoạch. Chăn nuôi từng bước khôi phục và phát triển, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được tăng cường. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực, dự tính đến hết năm 2015, bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã, tăng 2,4 tiêu chí so cùng kỳ, đề nghị công nhận các xã: Hoàng Giang, Trung Chính, Minh Nghĩa đạt 19 tiêu chí.

  Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 566,5 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ và thu khác ước đạt 539,5 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ và đạt kế hoạch.  Hoạt động của các tổ chức tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Tổng dư nợ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 704 tỷ đồng; ngân hàng chính sách đạt 325,9 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện vượt dự toán và tăng khá so cùng kỳ, kết quả thu nội địa đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 đạt 113,251 tỷ đồng, chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển tiếp tục được quan tâm, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 860,6 tỷ đồng.

  Năm 2015, văn hóa xã hội  có chuyển biến tích cực, huyện tổ chức thành công Hội thi thông tin cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Khai trương xây dựng 5 thôn, làng và 12 đơn vị văn hóa; xét đề nghị công nhận mới 4 xã và công nhận  1 xã chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh; Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn. Công tác y tế - Dân số - KHHGĐ, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

  Về công tác xây dựng Đảng, năm 2015 Ban chấp Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành Đại hội đảm bảo đúng qui định, phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 23. Tập trung kiện toàn nhân sự sau Đại hội, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của các cấp ủy Đảng, xây dựng đề án, chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị được tăng cường, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống; thực hiện tốt chế độ báo cáo viên, duy trì và nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng, phát hành thông tin nội bộ hàng tháng.           

  Bên cạnh đó, công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25 của BCH TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". HĐND các cấp tiến hành củng cố, kiện toàn các chức danh sau đại hội Đảng bộ, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến cử tri, kiến nghị với cấp trên giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội. MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Tuy  nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhìn lại năm 2015 huyện  vẫn còn những tồn tại, hạn chế  như: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa sâu sát và thiếu quyết liệt, vụ thu mùa còn để 1.200 ha lúa trỗ bị thiếu nước làm ảnh hưởng đến năng suất. Tình trạng trốn thuế, không kê khai nộp thuế vẫn xảy ra. Chất lượng hoạt động của một số làng văn hóa còn thấp, việc thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện chưa nghiêm. Vẫn còn tình trạng vi phạm thực hiện chính sách, chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BH tự nguyện, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng còn xảy ra sai sót. Trên địa bàn huyện, một số loại tội phạm tăng, hoạt động tín dụng đen tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng chưa thực sự đổi mới, chậm đi vào cuộc sống. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chưa thực sự hấp dẫn.

  Tiếp đó, đồng chí Lê Thanh Triều - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2015. Trong năm, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chi thị 36- CT/TW về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Cấp ủy Đảng, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 62 lượt tổ chức đảng và 430 lượt đảng viên; giám sát 168 tổ chức đảng, 760 lượt đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 21 Đảng viên, kết quả kiểm tra giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng. Song, công tác kiểm tra giám sát năm 2015 ở huyện ta vẫn thiếu tính kịp thời. Việc tự kiểm ra thường xuyên chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

  Hội nghị đã giành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của huyện năm 2015. Trên cơ sở đó, các đại biểu thắng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

  Cũng tại hội nghị này, huyện ta đã thông qua kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về "phòng chống tham nhũng", thời gian phát động vào cuối tháng 12 năm 2015. Thời gian nhận bài từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến ngày 15 tháng 3 năm 2016, trao giải vào dịp 30 tháng 4 năm 2016.

      Trong chương trình làm việc, hội nghị  đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2015.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy nhận định: Năm 2016 là năm diễn ra những sự kiện lớn của Đất Nước, đánh dấu mốc son kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát triển kinh tế huyện ta được xác định chủ lực vẫn là sản xuất nông nghiệp. Do vậy, các địa phương, đơn vị sớm triển khai nhiệm vụ sản xuất chiêm xuân năm 2016, xây dựng phương án sản xuất phù hợp với đặc trưng của địa phương. Hiện, khó khăn lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp huyện ta là công tác thủy lợi, đặc biệt là các xã vùng 3, vùng sâu trũng, các phòng chức năng đánh giá lại năng lực phục vụ tưới tiêu của hồ đập để có biện pháp tu bổ, nâng cấp. Ngoài ra, các địa phương cần quan tâm duy trì và phát triển ngành nghề TTCN,  nghiên cứu phát triển  kinh doanh dịch vụ, tăng cường công tác quản lý thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh  công tác cải cách hành chính, phát huy cao dân chủ trong nhân dân. Tập trung làm tốt công tác an ninh nông thôn.

  Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện  trao bằng khen của Tỉnh ủy Thanh Hóa  cho 10 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu từ năm  2011 đến năm 2014 và những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm  2009 đến năm 2014.

Hoàng Yến 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đăng lúc: 29/10/2018 15:10:41 (GMT+7)

Sáng 25/12/2015, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm năm 2015 do đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện trình bày nêu rõ: Trong năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến rõ nét, trong 18 chỉ tiêu đăng ký thực hiện, huyện hoàn thành 17 chỉ tiêu và có 9 chỉ tiêu  hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%; trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 5,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 14%, thương mại - dịch vụ tăng 13,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,1 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1.667 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 586,5 tỷ đồng (theo giá so sánh), tăng 2,9% so cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 28.180 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa bình quân 60,9 tạ/ha/vụ, đạt 101,1% kế hoạch. Chăn nuôi từng bước khôi phục và phát triển, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được tăng cường. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực, dự tính đến hết năm 2015, bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã, tăng 2,4 tiêu chí so cùng kỳ, đề nghị công nhận các xã: Hoàng Giang, Trung Chính, Minh Nghĩa đạt 19 tiêu chí.

  Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 566,5 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ và thu khác ước đạt 539,5 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ và đạt kế hoạch.  Hoạt động của các tổ chức tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Tổng dư nợ ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 704 tỷ đồng; ngân hàng chính sách đạt 325,9 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện vượt dự toán và tăng khá so cùng kỳ, kết quả thu nội địa đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 đạt 113,251 tỷ đồng, chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển tiếp tục được quan tâm, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 860,6 tỷ đồng.

  Năm 2015, văn hóa xã hội  có chuyển biến tích cực, huyện tổ chức thành công Hội thi thông tin cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Khai trương xây dựng 5 thôn, làng và 12 đơn vị văn hóa; xét đề nghị công nhận mới 4 xã và công nhận  1 xã chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh; Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn. Công tác y tế - Dân số - KHHGĐ, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

  Về công tác xây dựng Đảng, năm 2015 Ban chấp Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiến hành Đại hội đảm bảo đúng qui định, phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 23. Tập trung kiện toàn nhân sự sau Đại hội, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của các cấp ủy Đảng, xây dựng đề án, chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị được tăng cường, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống; thực hiện tốt chế độ báo cáo viên, duy trì và nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng, phát hành thông tin nội bộ hàng tháng.           

  Bên cạnh đó, công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25 của BCH TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". HĐND các cấp tiến hành củng cố, kiện toàn các chức danh sau đại hội Đảng bộ, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến cử tri, kiến nghị với cấp trên giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội. MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Tuy  nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhìn lại năm 2015 huyện  vẫn còn những tồn tại, hạn chế  như: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa sâu sát và thiếu quyết liệt, vụ thu mùa còn để 1.200 ha lúa trỗ bị thiếu nước làm ảnh hưởng đến năng suất. Tình trạng trốn thuế, không kê khai nộp thuế vẫn xảy ra. Chất lượng hoạt động của một số làng văn hóa còn thấp, việc thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện chưa nghiêm. Vẫn còn tình trạng vi phạm thực hiện chính sách, chậm đóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BH tự nguyện, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng còn xảy ra sai sót. Trên địa bàn huyện, một số loại tội phạm tăng, hoạt động tín dụng đen tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; công tác triển khai các Nghị quyết của Đảng chưa thực sự đổi mới, chậm đi vào cuộc sống. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chưa thực sự hấp dẫn.

  Tiếp đó, đồng chí Lê Thanh Triều - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2015. Trong năm, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chi thị 36- CT/TW về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Cấp ủy Đảng, tổ chức đảng các cấp kiểm tra 62 lượt tổ chức đảng và 430 lượt đảng viên; giám sát 168 tổ chức đảng, 760 lượt đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 21 Đảng viên, kết quả kiểm tra giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng. Song, công tác kiểm tra giám sát năm 2015 ở huyện ta vẫn thiếu tính kịp thời. Việc tự kiểm ra thường xuyên chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

  Hội nghị đã giành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của huyện năm 2015. Trên cơ sở đó, các đại biểu thắng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

  Cũng tại hội nghị này, huyện ta đã thông qua kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về "phòng chống tham nhũng", thời gian phát động vào cuối tháng 12 năm 2015. Thời gian nhận bài từ ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến ngày 15 tháng 3 năm 2016, trao giải vào dịp 30 tháng 4 năm 2016.

      Trong chương trình làm việc, hội nghị  đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2015.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy nhận định: Năm 2016 là năm diễn ra những sự kiện lớn của Đất Nước, đánh dấu mốc son kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phát triển kinh tế huyện ta được xác định chủ lực vẫn là sản xuất nông nghiệp. Do vậy, các địa phương, đơn vị sớm triển khai nhiệm vụ sản xuất chiêm xuân năm 2016, xây dựng phương án sản xuất phù hợp với đặc trưng của địa phương. Hiện, khó khăn lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp huyện ta là công tác thủy lợi, đặc biệt là các xã vùng 3, vùng sâu trũng, các phòng chức năng đánh giá lại năng lực phục vụ tưới tiêu của hồ đập để có biện pháp tu bổ, nâng cấp. Ngoài ra, các địa phương cần quan tâm duy trì và phát triển ngành nghề TTCN,  nghiên cứu phát triển  kinh doanh dịch vụ, tăng cường công tác quản lý thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh  công tác cải cách hành chính, phát huy cao dân chủ trong nhân dân. Tập trung làm tốt công tác an ninh nông thôn.

  Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện  trao bằng khen của Tỉnh ủy Thanh Hóa  cho 10 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu từ năm  2011 đến năm 2014 và những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm  2009 đến năm 2014.

Hoàng Yến