Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015).

Ngày 29/10/2018 15:10:41

Sáng 13/11/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nông Cống tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), tổng kết 20 năm cuộc vận động "xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và tổng kết 15 năm cuộc vận động "ngày vì người nghèo" . Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Quốc Tiến - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Trần Văn Thuấn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ các cấp trong 85 năm qua. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Hội phản đế đồng minh, sau đổi thành Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Ngay từ khi mới ra đời Mặt trận đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước. Trải qua 85 năm cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi. Sau khi Đất nước thống nhất, các tổ chức Mặt trận đã hợp nhất và lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

     Những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện không ngừng phát triển. Trong các cuộc kháng chiến, các phong trào, các cuộc vận động đã động viên cao nhất sức người, sức của. Trong hòa bình, xây dựng quê hương, công tác mặt trận luôn được quan tâm, đổi mới; tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, góp phần vào thắng lợi của tỉnh trong từng giai đoạn. Đặc biệt, cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, toàn huyện huy động từ nhân dân và cộng đồng  bê tông được  120 ki lô mét đường xã, 296 ki lô mét đường thôn xóm, kiên cố hóa 276 ki lô mét kênh mương nội đồng. Nhiều mô hình kinh tế nông thôn được hình thành và hoạt động có hiệu quả. Cuộc vận động tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng  đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Toàn huyện có 294/307 thôn làng, tiểu khu khai trương xây dựng đơn vị văn hóa; 236 khu dân cư tiên tiến, trong đó có 86 khu dân cư tiên tiến cấp tỉnh; 260 khu dân cư có đội văn nghệ quần chúng, 18,2% gia đình thể thao. Cùng với đó, MTTQ các cấp tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

    Đi đôi với việc thực hiện tốt cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", cuộc vận động "ngày vì người nghèo" do ủy ban MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã tạo ra luồng gió mới, khích lệ toàn xã hội quan tâm. Hằng năm, MTTQ huyện phát động tháng cao điểm  "vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến ngày 18/11. Với phương châm tự ngyện, khích lệ những tấm lòng hảo tâm, tinh thần nhường cơm sẻ áo, từ năm 2000 đến nay, tổng nguồn huy động trong và ngoài huyện đạt trên 13,6 tỷ đồng. Trong 15 năm qua hỗ trợ xây dựng 2.232 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 500 nhà tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Tổ chức trao hàng vạn xuất quà tết, giải quyết hỗ trợ kịp thời 38 trường hợp khó khăn đột xuất. Do đó, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,2% năm 2000 xuống còn 7,34% năm 2015. 90% số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố, không còn nhà dột nát. Nhiều hộ nghèo huyện nhà được hỗ trợ đã vươn kên thoát nghèo bền vững.

    Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự đóng góp của MTTQ các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong tình hình mới việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân càng có ý nghĩa to lớn. Do vậy, thời gian tới ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, làm tốt hơn nữa chức năng  của mình.

   Tại buổi lễ, ủy ban MTTQ huyện đã trao giấy khen cho các khu dân cư, các công ty, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động "ngày vì người nghèo" giai đoạn 2000-2015 và cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng khu đời sống văn hóa khu dân cư" giai đoạn 1995-2015.

Hoàng Yến 

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015).

Đăng lúc: 29/10/2018 15:10:41 (GMT+7)

Sáng 13/11/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nông Cống tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), tổng kết 20 năm cuộc vận động "xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và tổng kết 15 năm cuộc vận động "ngày vì người nghèo" . Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Quốc Tiến - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Trần Văn Thuấn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ các cấp trong 85 năm qua. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Hội phản đế đồng minh, sau đổi thành Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Ngay từ khi mới ra đời Mặt trận đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước. Trải qua 85 năm cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi. Sau khi Đất nước thống nhất, các tổ chức Mặt trận đã hợp nhất và lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

     Những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện không ngừng phát triển. Trong các cuộc kháng chiến, các phong trào, các cuộc vận động đã động viên cao nhất sức người, sức của. Trong hòa bình, xây dựng quê hương, công tác mặt trận luôn được quan tâm, đổi mới; tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, góp phần vào thắng lợi của tỉnh trong từng giai đoạn. Đặc biệt, cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, toàn huyện huy động từ nhân dân và cộng đồng  bê tông được  120 ki lô mét đường xã, 296 ki lô mét đường thôn xóm, kiên cố hóa 276 ki lô mét kênh mương nội đồng. Nhiều mô hình kinh tế nông thôn được hình thành và hoạt động có hiệu quả. Cuộc vận động tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng  đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Toàn huyện có 294/307 thôn làng, tiểu khu khai trương xây dựng đơn vị văn hóa; 236 khu dân cư tiên tiến, trong đó có 86 khu dân cư tiên tiến cấp tỉnh; 260 khu dân cư có đội văn nghệ quần chúng, 18,2% gia đình thể thao. Cùng với đó, MTTQ các cấp tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

    Đi đôi với việc thực hiện tốt cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", cuộc vận động "ngày vì người nghèo" do ủy ban MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2000 đã tạo ra luồng gió mới, khích lệ toàn xã hội quan tâm. Hằng năm, MTTQ huyện phát động tháng cao điểm  "vì người nghèo" từ ngày 17/10 đến ngày 18/11. Với phương châm tự ngyện, khích lệ những tấm lòng hảo tâm, tinh thần nhường cơm sẻ áo, từ năm 2000 đến nay, tổng nguồn huy động trong và ngoài huyện đạt trên 13,6 tỷ đồng. Trong 15 năm qua hỗ trợ xây dựng 2.232 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 500 nhà tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng. Tổ chức trao hàng vạn xuất quà tết, giải quyết hỗ trợ kịp thời 38 trường hợp khó khăn đột xuất. Do đó, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,2% năm 2000 xuống còn 7,34% năm 2015. 90% số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố, không còn nhà dột nát. Nhiều hộ nghèo huyện nhà được hỗ trợ đã vươn kên thoát nghèo bền vững.

    Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự đóng góp của MTTQ các cấp đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong tình hình mới việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân càng có ý nghĩa to lớn. Do vậy, thời gian tới ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, làm tốt hơn nữa chức năng  của mình.

   Tại buổi lễ, ủy ban MTTQ huyện đã trao giấy khen cho các khu dân cư, các công ty, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động "ngày vì người nghèo" giai đoạn 2000-2015 và cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng khu đời sống văn hóa khu dân cư" giai đoạn 1995-2015.

Hoàng Yến